Miło nam przedstawić Państwu naszą ofertę w zakresie wynajmu AUTOBUSÓW z kierowcą.

W zakresie transportu obsługujemy kompleksowo biura podróży, konferencje, imprezy biznesowe, okolicznościowe, delegacje, transfery lotniskowe, firmy i inne.

Więcej

RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) Transport Turystyczny Zawistowscy Małgorzata Gruszecka NIP: 759-143-18-98, REGON: 551292680. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kochanowskiego16, 07-320 Małkinia Górna lub email: info@bus-malkinia.pl

Przetwarzanie danych osobowych w naszym przypadku to ich gromadzenie i przechowywanie. Jest niezbędne do wystawiania biletów miesięcznych, faktur i zaświadczeń.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Kupując bilet miesięczny wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, nr legitymacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane innym podmiotom i krajów trzecich. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania w ramach oferowanych przez Spółkę usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań komunikacji, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa pasażerów.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony /danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.